Tijdsgewricht Homepage

Tijdsgewricht is een lezing- en debatcyclus over actuele politieke, sociale en economische uitdagingen.

GEZOCHT :

Filosofen/epistemologen, taalfilosofen, sociologen, politicologen, technologen, psychoanalytici en andere denkers die het komende academiejaar een bijdrage willen leveren in een maandelijkse studie- en debatcyclus.